Latihan Perdana Ludruk Asal Njeplak

Alumni IKA FISIP Unair memulai latihan perdana untuk pentas ludruk asal njeplak (Asplak) Sarip Tambak Oso. Latihan pertama ini diadakan di kediaman Yuliati Umrah di Jalan Ketintang Selatan, Surabaya.

Agenda

Indeks +